درباره ما

نساجي بابكان با حضوري موفق بيش از 40 سال در عرصه صنعت نساجي ايران ، توانسته از الياف خام (طبيعي و مصنوعي ) و تبديل آن به نخ و پارچه در خدمت هموطنان عزيز و حتي صادرات محصولات خود به كشورهاي همسايه باشد. اين كارخانه با توجه به پيگيري هاي مديريت وقت در جهت نوسازي و تهيه دستگاههاي روز دنيا كوشيده تا در ارائه محصولي با كيفيت هرچه بيشتر پيشرو باشد. شعار هميشگي شركت نساجي بابكان همت مضاعف ، كار مضاعف ، توليد باكيفيت ، توسعه صادرات و نوآوري است. اميد است با لطف ايزد منان و باياري همه كارمندان و كارگران زحمتكش اين كارخانه عظيم در تحقق اهداف و رضايت مشتريان موفق باشيم.

1

تشريح كنترل كمي و كيفي فرايند توليد

در انتخاب ماشين آلات كه ليست آنها قبلا " ذكر شده است از بهترين كمپاني هاي اروپايي انتخاب شده اند.توليدات با نمرات ظريف و وزن هاي سبك و در عرض بالا و با سرعت توليد بالا و با تنوع مورد توجه قرار گرفته است.
مواد اوليه مورد نياز از بهترين منابع موجود انتخاب كرديده است .پنبه مصرفي عمدتا" از ازبكستان ،هند و الياف پلي استر از كره و تايوان و الياف ويسكوز از اندونزي و تايوان مي باشد .همچنين مواد اوليه داخلي نيز از با كيفيت ترين منابع تامين مي شود.
از بدو راه اندازي به منظور اينكه اداره امور شركت علمي تر و با تاكيد بر كيفيت صورت پذيرد اقدام به گزينش تعدادي كارشناس متعهد جهت سرپرستي قسمت هاي مختلف كرده اند.با بازنشسته شدن نيروهاي قديمي شركت به تدريج از نيروي جوان و حداقل داراي مدرك ديپلم استفاده شد.به كارگران و كارشناسان آموزش هاي مورد نياز داده شده است كه اين آموزشها همچنان ادامه دارد . مجموع اين اقدامات باعث تربيت و گزينش نيروي انساني مناسب گرديده است كه در بهبود روند كمي و كيفي شركت بسيار موثر مي باشند.
به طور مرتب آمارهاي كمي توليد توسط منشي قسمت ها و افراد ذيربط و بخش مهندسي صنعتي جمع آوري مي گردد و ضمن تجزيه و تحليل آنها توسط واحد برنامه ريزي فني گزارش هايي به شرح زير جهت بهره برداري مديريت ارائه مي گردد. 1-4 تهيه گزارش توليد روزانه و ماهانه ريسندگي شامل توقفات و ضايعات. 2-4 انجام محاسبات صنعتي ماهيانه شامل موجودي اول دوره،پايان دوره ، ضايعات طي دوره ،محاسبا ت ضايعات نامرئي . 3-4 تهيه گزارش توليد روزانه و ماهانه بافندگي شامل توقفات و آمار كاركرد پرسنل . 4-4 تهيه گزارش توليد روزانه و ماهانه تكميلي شامل توقفات كنترل ، نظارت دقيق بر عمليات توليد آهار اعم از ورود و خروج مواد مصرفي چله هاي توليدي ، تعداد متراژ چله ، عمليات برگردان نخ 5- 4تهيه گزارش توليد مقدمات بافندگي شامل توقفات و ضايعات كه ماهانه به مديريت ارسال مي شود. 6-4 تعيين كد الياف ،نخ،پارچه توليدي يا وارده از بيرون و ثبت در بانك هاي اطلاعاتي مربوطه . 7-4 در صورت داشتن كد جديد ارسال بانك پارچه توليدي و اماني به مديريت. 8-4 تعيين شناسنامه و كنترل و پيگيري كليه فرم هاي شركت. 9-4 تهيه و تنظيم برنامه مميزي كه به صورت ماهانه به مديريت ارسال مي شود. 10-4تهيه نمودار راندمانهاي نخها و پارچه هاي توليدي و ارسال به مديريت به صورت ماهانه. 11-4تهيه برگه آزمايش جهت هرگونه آزمايشي كه روي پارچه يا نخ در شركت صورت مي گيرد و پيگيري آن. 12-4 كنترل و برنامه ريزي فني(PM):شامل كليه گزارشات هفتگي سرويس دستگاه ها ، كنترل و نظارت برانجام عمليات( PM ) 13-4كنترل انبار:شامل ارائه پكينگ ليست انبار،ارائه پكينگ ليست فروش،كنترل و نظارت برآمار مقداري فروش ،كنترل وثبت رسيد و حواله هاي انبارها 14-4 مديريت بر سيستم هاي راهبردي شركت در كليه امور اعم از انبار ،خط توليد ،سيستم هاي تكميلي اماني، محاسبات صنعتي ، پايه هاي مقداري قيمت تمام شده 15-4مديريت وپشتيباني كليه سيستم هاي نرم افزاري شركت 16-4-كارهاي ديگر شامل بعضي گزارش هاي ماهانه مثل گزارش عيوب چله در صورت داشتن ، آمار متراژ توليدي بافندگي به مترمربع ، همكاري با واحدهاي مختلف جهت تهيه هرگونه گزارش، مشاوره ، R&D ،ترجمه متون و كاتالوگ هاي دستگاه ها و ...
در اين مورد علاوه براينكه كليه بخش هاي توليدي به طور مستقيم مسئول كيفيت توليدات خود مي باشند بخش هاي زير نيز جهت پايش و سنجش پارامترهاي كيفي در حال فعاليت مي باشند .امكانات مورد نياز تدارك و تهيه شده است و پرسنل مجرب و متخصص مشغول انجام وظيفه مي باشند اين بخشها عبارتنداز: 1- آزمايشگاه ريسندگي و بافندگي آزمايشاتي كه در آزمايشگاه ريسندگي و بافندگي انجام مي پذيرد شامل موارد زير مي باشد : 1-1 star tester 4 :قابليت اندازه گيري ضريب تغييرات جرمي فتيله و نيمچه نخ و نخ-قابليت اندازه گيري نقاط نازك و ضخيم و نپ موجود در نخ-قابليت اندازه گيري موئينگي نخ-قابليت اندازه گيري تراش نخ 2-1 قابليت اندازه گيري نمره نخ و فتيله و نيمچه نخ –قابليت اندازه گيري وزن مترمربع پارچه (پارچه گردبر شده)-قابليت اندازه گيري نويل و وزن بالشچه 3-1 كلاف پيچ نخ:جهت تهيه كلاف نخ به منظور نمره گيري 4-1 متراژ فتيله و نيمچه نخ:جهت تهيه متراژي از نيمچه نخ و يا فتيله به منظور نمره گيري 5-1 تابلو پيچ: جهت گرفتن تابلو از نخ نمونه و رويت عيوب 6-1 تاب سنج:اين دستگاه جهت بدست آوردن تاب نخ مورد استفاده قرار مي گيرد. 7-1 آزمايش رنگرزي سر طاقه هاي بافندگي 8-1 آزمايش درصد اختلاط الياف 9-1آزمايشات دقيق طول الياف پنبه با دستگاه fiber scan 10-1 آزمايشات ظرافت الياف و ميزان رسيدگي الياف پنبه با دستگاه fiber finenss& maturity tester 11-1 آزمايشات استحكام الياف و ميزان ازدياد طول الياف پنبه با دستگاه microstelomat 12-1 آزمايشات رنگ الياف پنبه با دستگاه colourimetes 13-1 آزمايشات سنجش ميزان ضايعات پنبه با دستگاه trash selector 2-كنترل پارچه خام كل پارچه خام توليد شده در اين قسمت كنترل مي شود .تعداد 59 سرفصل عيوب كه احتمال وقوع آنها وجود دارد و منشا ريسندگي ،مقدمات بافندگي ، فني و بافندگي دارند مورد كنترل قرار مي گيرند و به طور روزانه گزارشي از عيوب موجود و شمارش شده تهيه مي شود و به قسمت هاي ذي ربط جهت پيگيري و برنامه ريزي ارجاع مي گردد. ضمن كنترل دقيق پارچه ، عيوب قابل رفع ، مرتفع مي شوند ، پارچه به شكل بسته بندي مناسب درمي آيد (پالت – رل- بچ)،ضايعات احتمالي از آن جدا مي شود ،در صورتي كه مواردي وجود داشته باشد كه در مراحل(رنگرزي و چاپ و تكميل)بايد مورد توجه قراردهند علامت گذاري ونشانه گذاري مي شود و متراژ پارچه توليدي نيز مشخص مي شود و پس از بسته بندي مناسب به قسمت هاي مربوطه(سالن تكميل يا انبار يا حمل جهت فروش )تحويل مي گردد. 3-كنترل نهايي در اين بخش كل عيوب متري و موردي مربوط به عيوب چاپ ، عبوب رنگرزي ، عيوب خط ، عيوب تار و پودي بافندگي ،عيوب متفرقه مورد كنترل و شمارش و تهيه گزارش و ارجاع به قسمتهاي مربوطه جهتاقدامات بعدي قرار مي گيرد.در اين قسمت علاوه بر تحت كنترل داشتن فرايند توليد ، اقدام به درجه بندي پارچه ، تفكيك و درجه ضايعات توليد ، بسته بندي مناسب با نياز بازار مي گردد.دقت هاي اعمال شده در اين قسمت سبب شده است كه تقريبا" هيچگونه مغايرتي در درجه بندي پارچه نداشته است .

تشريح امكانات توليدي شركت

ريسندگي شركت توان توليد همزمان انواع نخ هاي پنبه اي و الياف مصنوعي را دارد. مزيت ريسندگي شركت در توليد همزمان انواع نخ هاي 10 الي 40 پنبه اي، پلي استر ويسكوز ، ويسكوز صد در صد ، پلي استر صد در صد و پلي استر پنبه مي باشد. در طول سالهاي توليد همواره از الياف مرغوب پنبه داخلي واربكستان و هند و پلي استر و ويسكوز مرغوب وارداتي از قبيل تايوان ، كره ، اندونزي و هند استفاده شده است و با بهره گيري از مواد اوليه مناسب و نيروي انساني كارآمد نخ هاي با كيفيتي توليد شده است.بخشي از نخ هاي توليدي به مصرف بافندگي شركت مي رسد و بخشي نيز به فروش مي رسد. ماشين آلات نصب شده در خط ريسندگي عبارتد از: 1-1 خط كامل حلاجي با چند خط تغذيه جداگانه(الياف طبيعي و الياف مصنوعي) 1-2 كاردينگ مدلC4 تعداد 8 دستگاه و مدلLC300 تعداد 7 دستگاه 1-3 چندلاكني (هشتلا)DO/6 تعداد 8 دستگاه و مدل LD0/6 تعداد 4 دستگاه 1-4 فلاير F1 تعداد 1 دستگاه و مدل F11تعداد 5 دستگاه و مدل LF1465 تعداد 4 دستگاه 1-5 رينگ GO/2 تعداد 35 دستگاه و مدل LG5/1تعداد 11 دستگاه 1-6 اتوكنر اشلاف هروث 138 تعداد 10 دستگاه 1-7 اپن اند RU04 تعداد 5 دستگاه 1-8 دولاكني تعداد 2 دستگاه 1-9 دولاتابي 1 دستگاه ساويو و 6 دستگاه ولكمن
در اين بخش نيز مزيت شركت در توليد پارچه هاي عريض (عرض شانه تا 390سانتي متر)با حاشيه توزن و توان پود گذاري بالا با استفاده از نخهاي ظريف (نمرات 30و 40 به صورت يك لا و دولا از جنس هاي مختلف و با توان پود گذاري 320 پيك در دقيقه)مي باشد.در سالن بافندگي انواع پارچه هاي پنبه اي ، پلي استر ويسكوز ،پلي استر پنبه ، صد در صد پلي استر و ... به صورت خام و با كيفيت بسيار مطلوب جهت مصارف ملحفه سه متري ، ملحفه بچه گانه ، لباس بچه گانه ، مانتويي ، روپوشي،مقنعه اي ، تتروني و پيراهن مردانه ، پرده اي ،ترگالت و ... توليد مي شود .ماشين آلات نصب شده در اين خط عبارتنداز : 1-2يك دستگاه چله كشي مستقيم از شركت بنيينگر 2-2 يك دستگاه چله كشي بخشي از شركت بنيينگر 3-2 يك دستگاه ماشين آهار كني از شركت بنيينگر 4-2 نود و شش دستگاه ماشين بافندگي غدير از نوع پروژكت تايل و توليد شركت سولزر سوئيس 5-2 امكانات طراحي و گره زني از شركت تيتان بلژيك 6-2 ماشين آلات كنترل و بسته بندي پارچه خام از شركت پروچكت سرويس ايران به صورت رل.
از بدو راه اندازي به منظور اينكه اداره امور شركت علمي تر و با تاكيد بر كيفيت صورت پذيرد اقدام به گزينش تعدادي كارشناس متعهد جهت سرپرستي قسمت هاي مختلف كرده اند.با بازنشسته شدن نيروهاي قديمي شركت به تدريج از نيروي جوان و حداقل داراي مدرك ديپلم استفاده شد.به كارگران و كارشناسان آموزش هاي مورد نياز داده شده است كه اين آموزشها همچنان ادامه دارد . مجموع اين اقدامات باعث تربيت و گزينش نيروي انساني مناسب گرديده است كه در بهبود روند كمي و كيفي شركت بسيار موثر مي باشند.
1

معرفی مدیران

-

مدیر بازرگانی

آقای مولیانی

مدیر بازرگانی

معرفی و رزومه مدیر بازرگانی

مدیر اجرایی

کاظم نیکچی

مدیر اجرایی

جناب آقای کاظم نیکچی رزومه و اطلاعات اولیه

مدیریت اجرایی

آقای نظیری

مدیریت اجرایی

اطلاعات اولیه و رزومه جناب دکتر نظیری

مدیر عامل

حسین نیکچی

مدیر عامل

جناب آقای امیرحسین نیکچی مدیرعامل گروه نساجی بابکان که شرکت سعادت نساجان یزد نیز زیر مجموعه این گروه می باشد همچنین هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می باشند.

1

تماس با ما

جهت ارتباط با گروه نساجی بابکان و به اشتراک گذاری نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهاد و گزارش مشکلات احتمالی می‌توانید از روش های زیر استفاده کنید:

    info@babakanco.com